GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIĞI

full post image
Mamure Kalesi

      Antalya-Mersin karayolu üzerinde Anamur'a 8 km. uzaklıkta Bozdoğan Köyü sınırları içerisinde yer alır.Üç bölümden oluşan kalenin 39 kulesi,camisi ve hamamı bulunur. Mamure Kalesi bir çok Anadolu kalesinde olduğu gibi antik temeller üzerine kurulmuştur.1988 yılında Anamur Müze' si Müdürlüğü'nce yapılan kurtarma kazılarında M.S 3.-4.yüzyıllara ait tabanları mozaik döşeli yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.
      Mamure Kalesi 14. yüzyılda Karamanoğulları tarafından önemli ölçüde onarım gördüğünden adı "Mamure" olarak değiştirilmiştir.
      Kale daha sonra 15 ve 16. yüzyıllarda küçük onarımlar görmüş,18.yüzyılda Osmanlılar tarafından yeni eklentiler yapılmıştır.
      Şikari tarihine göre;Anamur ve Taşeli'nin kafirler tarafından zapt ve harap edilmesi üzerine,Karamanoğlu Mehmet Bey(1300-1308 M.)beyleri ve 36.000 kişilik ordusuyla düşmanı bozguna uğratıp ve yeniden mamur edip,adını "Mamure" koyduğu,kaydı geçer.
      Yapıda,mazgal ve siperleriyle üst yapı,alt kısımları etek gibi genişleyen duvarlar görülür. Kale birbirinden yüksek duvarlarla ayrılmış,doğudaki iç avlu,batıdaki iç kale,bunların güneyinde kayalıklar üzerinde inşa edilmiş iç kaleden meydana gelir.
      Güneyde sahil kenarında,kuzey doğuda baş kule olarak adlandırılan yüksek ve çok katlı gözetleme formlarında beş kule,köşe burcunun yanında üst örtüsü tamamen yıkılmış fener kulesi yer alır.İç avlunun kuzey batı sınırını oluşturan yüksek surda değişik şekilli yedi adet burç olup,bunlardan kuzey doğu tarafındakiler duvarla birlikte yıkılmışlardır.
      Dış kalede çeşmesi,depoları,sarnıçları bulunur. Kaleden zamanımıza gelmiş tek yazıt batı cephe duvarları üzerindedir.Yazıtta özetle "Karamanoğlu Alaaddin Oğlu Mehmet Oğlu Sultan İbrahim inşa etti.Bu tarih Mükerrem Şevval ayında yazıldı" yazılıdır.
      Mamure Kale Camisi:Mamure Kale Camisi,Mamure Kalesinin içinde yer alır.Yapıya basıl kemerli taş kapıdan girilir.Merkezi kubbeli yapıda,sekizgen tambura geçiş Selçuk üçgenine benzeyen pandandif bingilerle sağlanmıştır.Camide duvarlarda taş ve tuğla sıraları uyum içinde örülmüş kubbeye geçişte ve saçaklarda tuğladan tırnak süsleri yapılarak etki yaratılmıştır.
      Güneyde sahil kenarında,kuzey doğuda baş kule olarak adlandırılan yüksek ve çok katlı gözetleme formlarında beş kule,köşe burcunun yanında üst örtüsü tamamen yıkılmış fener kulesi yer alır.İç avlunun kuzey batı sınırını oluşturan yüksek surda değişik şekilli yedi adet burç olup,bunlardan kuzey doğu tarafındakiler duvarla birlikte yıkılmışlardır.
      16.yüzyıl Osmanlı mimarisinin klasik öğelerini taşıyan caminin ilk yapılışı Karamanoğulları'na aittir.